OQ59141 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2023

Pa asesiad mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith ei chyllideb ddrafft ar gyfer 2023–24 ar awdurdodau lleol?