OQ59093 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/02/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru'n monitro sut y caiff Deddf Cydraddoldeb 2010 ei rhoi ar waith mewn gwasanaethau cyhoeddus?