OQ59086 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/02/2023

Pa asesiad mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith y cynnydd diweddar mewn ceisiadau am warantau llys i osod mesuryddion rhagdalu drwy rym yng nghartrefi pobol?