OQ59085 (w) Wedi’i gyflwyno ar 31/01/2023

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gydag awdurdodau lleol i geisio sicrhau bod gan yr holl staff sy’n gweithio mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg sgiliau iaith Gymraeg?