OQ59058 (w) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2023

Pa gamau mae'r Llywodraeth yn eu cymryd i lenwi swyddi nyrsio gwag yn y gogledd?