OQ59029 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/01/2023

Pa gamau y mae'r Gweinidog yn eu cymryd i wella'r ddarpariaeth gofal llygaid yng Nghymru?