OQ59028 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/01/2023

Pa bwysau ychwanegol y mae'r argyfwng costau byw yn ei roi ar y GIG mewn perthynas â phobl â chyflyrau iechyd cymhleth sy'n byw gartref?