OQ59004 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/01/2023

Pa asesiad mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o effaith Bil Trefn Gyhoeddus Llywodraeth y DU ar Gymru?