OQ58990 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/01/2023

A yw'r Cwnsler Cyffredinol yn fodlon bod y mae Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio a Swyddogaethau Deddfwriaethol) ac Iechyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2022 yn orfodadwy?