OQ58985 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/01/2023

Pa gyngor cyfreithiol y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i roi i Lywodraeth Cymru ynglŷn â'i pholisi ynglŷn â statws cyfreithiol hunanadnabod rhywedd?