OQ58964 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/01/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru yn annog awdurdodau lleol i wella'r seilwaith gwyrdd trefol yng Ngwent?