OQ58926 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/01/2023

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i fynd i'r afael â llygredd aer yn Nwyrain Casnewydd?