OQ58885 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/12/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i fynd i'r afael ag amseroedd aros am driniaeth yng ngogledd Cymru?