OQ58857 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2022

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i ddatblygu economi Abertawe?