OQ58832 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2022

Pa sgyrsiau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda chyd-aelodau'r Cabinet am gefnogi pobl sy'n gadael gofal?