OQ58805 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/11/2022

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Chyngor Caerdydd ynglŷn â dyfodol Neuadd Dewi Sant?