OQ58804 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/11/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith y gost gynyddol o fyw ar bobl Gorllewin Casnewydd?