OQ58801 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/11/2022

Pa gamau brys y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i dorri amseroedd aros ambiwlansys?