OQ58797 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/11/2022

Pa asesiad mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud o effaith datganoli gosod trothwyon treth incwm i Gymru?