OQ58776 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/11/2022

Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog yn ei rhoi i Ddeddf Cydraddoldeb 2010 wrth ddyrannu'r grant cymorth refeniw i awdurdodau lleol?