OQ58773 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/11/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith datganiad yr hydref Llywodraeth y DU ar waith byrddau gwasanaethau cyhoeddus?