OQ58771 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/11/2022

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cynnal gyda chydweithwyr mewn llywodraeth leol am ddefnyddio cronfeydd ariannol?