OQ58770 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/11/2022

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith datganiad yr hydref Llywodraeth y DU ar reoli adnoddau Llywodraeth Cymru?