OQ58747 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i gynyddu ansawdd ac argaeledd teithiau trenau yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr?