OQ58732 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022

Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghwm Cynon?