OQ58675 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/11/2022

Pa gefnogaeth y mae Llywodraeth Cymru'n ei darparu ar gyfer cartrefi oddi ar y grid sydd mewn tlodi tanwydd?