OQ58665 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/11/2022

A wnaiff y Gweinidog nodi ymateb Llywodraeth Cymru i'r argymhellion yn Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2021/22?