OQ58606 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 19/10/2022

Pa ystyriaeth y mae Pwyllgor Sefydlog y Cabinet ar Ogledd Cymru wedi'i rhoi i gydweithio ar draws ffiniau drwy Gynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy?