OQ58547 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2022

Pa asesiad mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud o'r gwahaniaethau rhwng y nifer a gaiff eu derbyn i brentisiaethau gradd a'r nifer a gaiff eu derbyn i brifysgolion?