OQ58524 (e) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi’i gyflwyno ar 06/10/2022

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynglŷn â thrwyddedu arfau tanio yng Nghymru?