OQ58473 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/09/2022

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol nodi cost lawn y 36 Aelod ychwanegol arfaethgedig o'r Senedd?