OQ58458 (w) Wedi’i gyflwyno ar 21/09/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut bydd Bil Amaethyddiaeth (Cymru) yn cryfhau economi cefn gwlad Cymru?