OQ58423 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/09/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud o effaith llygredd amaethyddol ar afonydd Cymru?