OQ58421 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/09/2022

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda chydweithwyr mewn llywodraeth leol ar ddyfodol y dreth gyngor?