OQ58368 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2022

Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i fusnesau i amsugno costau ynni uwch?