OQ58351 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 06/07/2022

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi busnesau yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr y mae newidiadau ym mholisi banciau o ran cyfrifon cleientiaid sydd heb eu dynodi yn cael effaith andwyol arnynt?