OQ58325 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/06/2022

Pa gyngor cyfreithiol y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i roi i Lywodraeth Cymru ar y camau y gallai eu cymryd i fynd i'r afael â throseddau gwledig?