OQ58320 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/06/2022

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud yn Islwyn i hyrwyddo ffyniant a mynd i'r afael â thlodi yn ystod yr argyfwng costau byw?