OQ58298 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/06/2022

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda'r Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder ynghylch parhau â'r cynllun Support Through Court yng Nghanolfan Cyfiawnder Caerdydd?