OQ58294 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/06/2022

Pa ymgysylltiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i gael â Llywodraeth y DU ar ddatblygu'r Bil Hawliau?