OQ58251 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/06/2022

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith polisi economaidd Llywodraeth y DU ar gyllideb Llywodraeth Cymru?