OQ58249 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/06/2022

Pa effaith a gaiff newid dosbarthiad eiddo hunanarlwyo at ddibenion treth ar drigolion mewn cymunedau sydd â mwy a mwy o lety hunanarlwyo?