OQ58244 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/06/2022

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effeithiolrwydd deddfwriaeth Cymru o ran diogelu cŵn?