OQ58243 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/06/2022

Pa adnoddau y mae Llywodraeth Cymru yn eu darparu i alluogi awdurdodau lleol i gyflawni eu cyfrifoldebau statudol?