OQ58242 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/06/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r risg gynyddol i les anifeiliaid o ganlyniad i'r argyfwng costau byw?