OQ58229 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

Pa waith y mae'r Gweinidog yn ei wneud ar gynllunio defnydd tir i sicrhau y gwneir y defnydd gorau o dir yng nghyd-destun Cymru Sero Net?