OQ58222 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

Pa ymgysylltiad a gaiff y Gweinidog â sefydliadau amgylcheddol yng Nghymru cyn ac yn ystod Cynhadledd Bioamrywiaeth y Cenhedloedd Unedig COP 15 ym mis Hydref 2022?