OQ58208 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi cymunedau sy'n cael eu taro gan lifogydd dro ar ôl tro?