OQ58196 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2022

Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i bobl yn Ne Clwyd yn sgil yr argyfwng costau byw presennol?