OQ58189 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2022

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i inswleiddio'r tai mwyaf aneffeithlon o ran ynni?